Inici » Què Oferim? » Oportunitats de patrocini empresarial

Oportunitats de patrocini empresarial

Oportunitats de patrocini empresarial

CLOTET coordina programes de patrocini i mecenatge orientats a l’obtenció de recursos econòmics per a entitats sense afany de lucre, oferint a les empreses participants interessants oportunitats de patrocini empresarial.

Confederació Espanyola de Directius i Executius - CEDE

És l’entitat que representa d’una forma majoritària als directius i executius del nostre país, amb més de 86.000 membres integrats en les seves 42 associacions confederades, pertanyents a tots els àmbits professionals i abastant la totalitat del territori espanyol.

Les seves rellevants activitats constitueixen excel·lents projectes de patrocini que ofereixen a les empreses una notable visibilitat entre aquest col·lectiu, la possibilitat d’acostar-li de forma singular els seus productes i serveis, així com oportunitats singulars d’enfortir la xarxa de contactes entre els principals actors en la direcció i desenvolupament de les empreses espanyoles.

Barcelona Centre de Disseny - BCD

Aquesta fundació compta amb un programa de patrocini empresarial que té com a finalitat canalitzar les aportacions econòmiques que, des de l’empresa privada puguin efectuar-se, establint un marc de col·laboració que faciliti una tornada a aquestes inversions, a través d’un conjunt de contraprestacions rellevants.

Aquest programa suposa una oportunitat per a les empreses que desitgin vincular la seva imatge, els seus productes o serveis a la promoció del disseny i a la ciutat de Barcelona.

Associació Espanyola de Directius – AED

El programa de socis corporatius, restringit a un màxim de 21 empreses i entitats, ofereix un ampli conjunt de contraprestacions dirigides als 1.800 directius agrupats a AED, dels quals un 60% actuen al màxim nivell de decisió de l’empresa.

Amb seu a Barcelona, Madrid i València, aquest programa permet a aquest selecte grup d’empreses vincular-se amb l’elit directiva d’aquestes ciutats. L’Associació, per la seva banda, gràcies al suport que ofereixen els seus socis corporatius, finança els projectes clau per al seu desenvolupament estratègic.

Veure més sobre Patrocini i Mecenatge